In 1904 verrees Villa Romsicht ontworpen door architect W.Z. de Jong uit Sneek in Eclectische stijl met decoraties in Art Nouveau stijl. Opdrachtgever was de invloedrijke palinghandelaar uit Heeg. De gevelsteen vermeldt: "A. Visser Jzn., 1 september 1904" Anne Jans Visser (1841 tot 1909). Op de piron is een windvaan met koperen Friese adelaar en het jaartal 1904 geplaatst. 

Palingvissers en -handelaren horen bij Heeg. Ze maken deel uit van de eeuwenlange traditie, de Hegemer historie. Op het hoogtepunt in 1882 vervoerden de palingaken in één jaar meer dan een miljoen pond paling naar Londen. Veel Hegemers verdienden hun brood met paling.

Nazaat notaris Anne Visser heeft in de jaren vijftig zijn praktijk in de Villa gevoerd. Hij was een bekende Hegemer en een populair figuur in de wijde omtrek. Tijdens de oorlog kreeg hij zijn notariële standplaats in Balk. Een actief sportman. Hij was een goede schaatser, zwemmer en zeiler. Zijn Pampus lag aan de Tsjerkesleat achter de villa.

Anne Visser overleed in 1969, toevallig hetzelfde jaar waarin Terry, mijn man, geboren werd. Er hebben meerdere families in de villa gewoond, onder andere de tandarts van Heeg die hier ook zijn praktijk heeft gehouden.

Sinds juli 2022 zijn wij, Terry Verheij en Sybrig Andringa de nieuwe bewoners van de villa. Dit cultureel erfgoed van Heeg had aandacht en liefde nodig. Dat geven wij haar, iedere dag. Iedere dag tussen de bomen de ondergaande zon met de rijk gekleurde luchten boven De Poelen, dan zuchten wij… dit is thuis, hier willen wij zijn.

Een prachtige plek waar van alles ontstaat en wat wij dan ook graag delen.

Geschiedenis Van

'eene kleine villa uit 1904'